AresGymClothing verwerkt persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en reclamefolders
  • Het contacteren van gebruikers via telefoon of e-mail voor het uitvoeren van onze diensten
  • Het informeren van gebruikers over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het aanbieden van de mogelijkheid om een account aan te maken
  • Het leveren van goederen en diensten
  • Het analyseren van gebruikersgedrag op onze website voor verbetering en afstemming van ons aanbod op voorkeuren
  • Het volgen van surfgedrag over verschillende websites voor afstemming van onze producten en diensten op behoeften
  • Het verwerken van gegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens voor belastingaangifte.

De verzamelde gegevens omvatten: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer.

Onze producten, diensten, apps, website, evenementen, promoties, sociale media, inhoud, blogs, materialen en andere diensten die wij aanbieden zijn niet specifiek gericht op personen onder de 16 jaar. We streven er naar om geen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is.

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld wanneer een kind een evenement bijwoont onder begeleiding van een volwassene met wie wij een relatie hebben, of wanneer een kind een prijs heeft gewonnen of een recht heeft om deel te nemen aan een van onze evenementen, kunnen we beperkte persoonsgegevens verzamelen. Dit gebeurt altijd met de grootste zorg en respect voor de privacy van de betrokken kinderen.

We verzoeken ouders of voogden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en contact met ons op te nemen als zij vermoeden dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van hun kinderen hebben verzameld. Wij zullen dan de gegevens verwijderen. Ons doel is altijd om onze producten en diensten op een veilige, verantwoorde en ethische manier aan te bieden voor personen van alle leeftijden.

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

Wij zullen uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier bewaren voor een periode die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat we uw gegevens zullen bewaren voor de duur van onze relatie en daarna voor een aanvullende periode die afhankelijk is van de specifieke omstandigheden.

Voor klantgegevens, zoals aankoopgegevens, bewaren we deze meestal voor een periode van maximaal 6 jaar na uw laatste aankoop of bestelling bij ons of na het laatste gebruik van onze apps. Voor gegevens die alleen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bewaren we deze meestal voor een periode van 2 jaar na uw laatste interactie met ons of na uw laatste bevestiging dat u direct marketing van ons wilt ontvangen.

Mogelijk zijn er specifieke wet- of regelgeving die een bewaartermijn voorschrijft voor bepaalde soorten persoonsgegevens. In dat geval zullen we ons aan die verplichtingen houden. Ook kunnen er gevallen zijn waarin we gegevens langer moeten bewaren, bijvoorbeeld in geval van een geschil of een claim. In al deze gevallen zullen we uw persoonsgegevens alleen bewaren voor zo lang als nodig is voor de specifieke doeleinden.